Zēnu vārdi

  Miervaldis

  03 . janvāris


  Pirmais tips. Pārspīlēti precīzs. Mērķtiecīgi plāno gadiem uz priekšu izdevīgus darījumus. Sajūt idejas, kas «ņirminās» gaisā. Praktiķis, kurš orientējas gan miglā, gan tumsā. Brīvība viņam ir apzināta nepieciešamība. Labprāt ielaižas avantūrās. Otrais tips. Ar mākslinieciskām spējam un neatlaidību apveltīts cilvēks, kas lēnām tuvojas mērķim, Filozofiski rezignēts. Meklē vidusceļu. Arī vilšanās sievietē Šo Miervaldi neizsit no sliedēm.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Miervalds Ārvaldis Visvaldis Ritvaldis Tālivaldis Gunvaldis

  Marts

  03 . marts


  Cilvēks ar brāzmainu un strāvainu raksturu. Neiecietīgs un straujš. Tīri metafiziskas sāpes viņu pārņem, ja rodas sarežģījumi darbā vai sadzīvē. Gandrīz vai pilnībā piekrīt Poruka domai, ka visa pasaule ir tikai viena liela asara. Martam gan laimējas attiecībās ar sievietēm. Jo viņš meklē saskarsmi ar pašām gudrākajām un izveicīgākajām.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Zigmārs Digmārs Ilgmārs Vilmārs Marģers Sīmanis

  Mintauts

  16 . aprīlis


  Smagnējs, gruntīgs, pamatīgs, neķer to, ko nevar noķert. Visu dzīvi pavada, it kā bilžu grāmatu Šķirstot.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Zintauts Gintauts Vitauts Vijtauts Vītauts

  Marģers

  21 . aprīlis  Līdzīgi vārdi

  Margots Margo Marģeris Marģis Margonis

  Manfreds

  11 . maijs


  Cik grūti ar Šādu vārdu dzīvot ekonomiski spiedīgajā atmosfērā! Vai Manfredā būs Šī alkainā mīlas un sāpju atblāzma? Vai tikai viņam tāpat kā visiem nebūs jāskaita graši no algas līdz algai?

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Manfrēds Alfrēds Reds Alfreds Freds

  Maksis

  29 . maijs


  Neuzminams, jo labprāt uzliek ciniķa masku, lai neizrādītu viegli ievainojamo dabu. Grib iesakņoties vidē, kura reizēm viņu pārprot. Tāpēc konflikti ir neizbēgami. Taču izeju no strupceļa rod drudžainas enerģijas pārplūdē. Maksim augsti attīstīts prāts.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Maksims Maksimilians Maksimiliāns Maksimiljans Makss Laimnesis

  Maksims

  29 . maijs


  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Maksis Maksimilians Maksimiliāns Maksimiljans Sīmanis Simeons

  Margots

  05 . jūnijs


  No otra gala lasot Šo vārdu, iznāk "sto gram". īstenībā viņš ir lietišķs un attiecībās necieš pretimrunāšanu.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Margo Argots Margonis Margons Zigmārs Digmārs

  Mairis

  11 . jūnijs


  Sirds viņam atvērta jūtām, greizsirdībai, bailēm, mīlestībai.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Dairis Vairis Airiks Airis Mairolds Āris

  Madis

  18 . jūnijs


  Grib būt bruņinieks, taču dzīvo vidē, kas Šo īpašību nepieprasa. Mēdz ieslīgt rāmā pieticības gultnē.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Arkādijs Madars Vladislavs Vladimirs Radions Miervaldis

  Monvīds

  21 . jūnijs  Līdzīgi vārdi

  Monvids Gotfrīds Zigfrīds Arvīds Valfrīds Leonīds

  Malvis

  27 . jūnijs


  Apmierinātība robežojas ar slimīgu aprobežotību, kaut arī vīrietiskais Šarms glābj Malvi no pilnīgas iekonservēšanās.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Alvils Balvis Salvis Alvis Kalvis Ivis

  Mareks

  30 . jūnijs


  Izceļas ar bailēm, ka viņu neievēros, tāpēc bieži ir nemierīgs, tirdīts. Bezcerīguma noskaņa ir pretrunā ar vārda skarbo skanīgumu. Taču Mareks ir arī neparasts un dedzīgs bruņinieks. Un līdz uzvarošas vīrišķības iemiesojumam viņam ir jāiet gars ceļš.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Nareks Zigmārs Digmārs Marts Ilgmārs Vilmārs

  Meldris

  21 . jūlijs


  Alkst labklājības un omulības, nedomājot, kā to visu sasniegt.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Spodris Indris Smuidris Adrians Sandris Dzidris

  Madars

  07 . augusts


  Ai, kā viņš alkst dzīves saldā rauša! Alkst komforta. Draudzējas ar izdevīgiem partneriem. Ir mērķtiecīgs, materiālās intereses viņam ir pirmajā vietā. Cenšas paspīdēt sabiedrībā ar eleganci.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Zigmārs Digmārs Kaspars Aivars Indars Ivars

  Maigonis

  06 . septembris


  Nicina izšķērdību, kaut jaunībā grašus nav skaitījis. Nesatricināmi mierīgs un omulīgs, tāpēc nerodas konflikti. Gļēvs, netur vārdu, grib iespiesties augstākajās aprindās, cieš sakāvi mīlestības frontē.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Zaigonis Maigons Daigonis Aldonis Ziedonis Broņislavs

  Magnuss

  06 . septembris


  Izklaidīgs, draiskulīgs kā īsta gumijas bumba. Ar drosmi panāk vairāk nekā ar prātu. Paļaujas uz gadījumu, un tas Magnusu glābj. Sievietēm patīk Magnusa sapņainā kvēle.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Magnus Linus Linuss Janušs

  Mariuss

  06 . septembris


  Prot sevi iegrožot, māk otru iemīlināt sevī, nomāktības brīžos izraisa sievietēs kaisli. Ir drudžaini satraukts, ja kāds viņu grib izkonkurēt.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Dariuss Dariušs Zigmārs Digmārs Marts Ilgmārs

  Muntis

  19 . septembris


  Sabiedrības aplolots, taču būtībā vēss un aukstasinīgs.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Guntis Zigmunts Edmunts Zintis Gatis Raitis

  Modris

  21 . septembris


  Pirmais tips. Savu rītdienu, uzskatus un enerģiju iegulda sevī. Lepojas ar māku visur iejaukties. Nedomā doties pasaulē zilo putnu meklēt, un nenogurdināms veikalnieks viņā sadzīvo ar smalku estētu. Savas sapņu pilis neceļ uz smiltīm. Zina naudas smaržu un tiecas pēc tās. Pacilātā omā jož caur dzīvi. Otrais tips (ap 9%). Šis Modris ir panaivs sapņotājs, kas pārāk bieži ieskatās vīna glāzē.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Spodris Rodrigo Modriņš Āris Austris Krišs

Meiteņu vārdi

  Miervalda

  03 . janvāris


  Iztēle viņai ir spēcīgāka par prātu. Tāpēc jaizdzīvo Maldu Mildas sapņojums.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Valda Ārvalda Arvalda Arvaldina Visvalda

  Malda

  13 . februāris


  Nepacietīga un tāpēc steidzas, drāžas garām kam svarīgam. Nenovērtē pretinieka artilēriju. Tāpēc viņai jāsaglabā vēss prāts, lai panāktu nokavēto. Pozitīvais: Malda seko savai pārliecībai un riskē, jo ir būtne ar raksturu.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Miervalda Aldona Amalda Imalda Valda Smaida

  Melita

  13 . februāris


  Allaž labā omā, dzīvo sev un citiem par prieku. Mīl sabiedrību un atzīst jūtu uzliesmojumus. Tikai nebūt vienaldzīgai - tāda ir Melitas devīze! Ir praktiska, nenogurdināma un izaicina partnerus uz spēli.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Aelita Melisa Elita Amēlija Melitina Solvita

  Mētra

  26 . februāris  Līdzīgi vārdi

  Meta Petronela Petronele Petronelija Petronella Strauta

  Marga

  08 . marts


  Noteikta, prot valdīt, ir ideju pārņemta. Ar diezgan despotisku raksturu. Talantīga un spītīga, prot kliedēt aizspriedumus. Nekad nelokās un fanātiski tic labā uzvarai.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Annemarija Dagmāra Margita Tamāra Māra Smaida

  Margita

  08 . marts


  Smalkjūtība viņā apvienota ar diplomātiju. Redz dzīvi tādu, kāda tā ir. Nebaidās ielaisties kompromisā. Klusi veic visgrūtākos uzdevumus.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Argita Margieta Marģieta Mārģieta Brigita Annemarija

  Matilde

  14 . marts


  Izcili kārtīga un izdarīga, māk visus izrīkot, savākt kopā un apvienot. Sirds siltums un godīgums - tās Matildei ir tipiskas ipašības. Takts un smalkums priecē katru, kam iznāk dzīvē tikties ar Matildi.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Matilda Ildze Amilda Milda Cilda Hilda

  Made

  20 . marts


  Daudz strādā, smaids ir tās labākais ierocis. Madei patīk pats darbošanās process, un viņa grib, lai ir pienācīgs novērtējums. Pieder pie vidusmēra teorijas atzinējiem - neko nevajag pārspīlēt.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Smaida Laima Malda Ariadne Adriāna Adrija

  Mirdza

  23 . marts


  Viņai raksturīga ļoti augsta inteliģence, talants, kaislība, kas pamostas, sāk elpot - un Šis tveicīgais klusums atgādina vēju caurstrāvotus klajus. Mirdzai nepiemīt īslaicīgas aizraušanās. Viņu vada nojausma. Patīk viss, kas ir labs. Augstas prasības pret vīriešiem, augstu vērtē lepnumu un paļaujas uz saviem spēkiem. Mirdza tiek pāri bezdibeņiem (jo sevišķi mīlestības) ar nevainojamu rotaļīgumu. Viņa nedusmojas ilgi, toties pāridarījumus atceras.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Virdžīnija Elmīra Mirta Mirga Džasmina Džasmīna

  Māra

  25 . marts  Līdzīgi vārdi

  Arnita Smaida Pārsla Dārta Laima Karlīna

  Mārīte

  25 . marts  Līdzīgi vārdi

  Annemarija Dagmāra Marga Margita Tamāra Māra

  Marita

  25 . marts


  Gluži negaidot Maritas dzīvē ienāk brīnums, un tad Marita ir pārsteigta par pasaules jaukumu. Ir laba ģimenes sakņu sargātāja

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Annemarija Mārīte Arita Margarita Marija Solvita

  Mare

  25 . marts


  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Arnita Smaida Pārsla Dārta Laima Karlīna

  Mirta

  20 . aprīlis


  Viņai vienmēr tāda sajūta, it kā kaut kas tiek slēpts. Tāpēc aizdomīgums ir viens no Mirtas pavadoņiem. Dīvainā pacilātībā viņa dzīvo mūžu, nerūpējoties par praktisko lietu pasauli.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Elmīra Mirdza Mirga Virta Almīra Miervalda

  Maija

  10 . maijs


  Pirmais tips. Maiga, liriska, izdarīga un varbūt pat kautra, ne vienmēr prot panākt vēlamo. Otrais tips. Talantīga un mākslā veido jaunu virzienu. Ir afektēta. Izsmalcināta. Dvēseles piruetes ir galvenais vadmotīvs. Saturs un forma, vīzija un fantāzijas, prasme ielīst iekšā pašā cilvēkā - tas ir dievu svaidīts talants, kas piemīt Maijai. Trešais tips. Gandrīz vai skopa kā gnīda, īsts īdzības paraugs. Nevar un nevar sagaidīt brīdi, kad viņu apjūsmos; negudra arī laulībā, jo mūžīgi rājas, koriģē un stumda otru. Dienās, kad spīd saule, viņai gribas lietavas, bet lietainā laikā Maija īdzīgi pukst - kāpēc nav svelmes? Ceturtais tips. Šai Maijai raksturīgs ass prāts kopā ar dziļi valdītu kaisli.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Smaida Aija Paija Mairita Maira Solvija

  Milda

  11 . maijs


  Sirsnīga, inteliģenta, erudīta. Vienmēr iedziļinās cilvēkos. Un, ja arī kādā no Mildām pārsvarā ir egoisms, to izpērk viņas izcilais talants un neatkārtojamība.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Ildze Matilde Amilda Emīlija Ludmila Miervalda

  Marlēna

  24 . maijs  Līdzīgi vārdi

  Arlēna Marlena Karmena Irēna Žermēna Magdalēna

  Mairita

  01 . jūnijs


  Loģiski domājoša sieviete. Māk kombinēt, analizēt, veidot. Visu labi pamana un ielāgo. Dvēselē viņai skumst it kā ugunskurs. Tāpēc arī zināma trauksmes izjūta Mairitu nepamet pat brieduma gados.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Airita Dairita Airīte Mairīta Mairīte Smaida

  Mundra

  08 . jūnijs


  Nemaz tik žiperīga nav! Labprāt mīl palaiskoties. Sapņu prinča gaidīšanu uzskata dzīvē par vissvarīgāko. Tikai jautrība vedina Mundru izrauties no ierastības

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Zigmunda Munda Mundrīte Normunda Gundra Spodra

  Malva

  10 . jūnijs


  Atgādina «smiņķi», kas nobrūk no ādas jau pie mazākā pieskāriena. Grib paveikt nepaveicamo - otrā cilvēkā iepotēt savus uzskatus, taču konflikti vien rodas. Kaut gan Malva ir skaista, tomēr viņa nes sevī arī postīšanas tieksmi. Ja satiek spēcīgu vīrieti, attiecībās var būt burvīga harmonija.

  Vārds iekļauts:

  standarta kalendārā

  Reģistrēti:


  Līdzīgi vārdi

  Malda Amalda Imalda Malvīne Amālija Solvita

Miervaldis

03 . janvāris


Pirmais tips. Pārspīlēti precīzs. Mērķtiecīgi plāno gadiem uz priekšu izdevīgus darījumus. Sajūt idejas, kas «ņirminās» gaisā. Praktiķis, kurš orientējas gan miglā, gan tumsā. Brīvība viņam ir apzināta nepieciešamība. Labprāt ielaižas avantūrās. Otrais tips. Ar mākslinieciskām spējam un neatlaidību apveltīts cilvēks, kas lēnām tuvojas mērķim, Filozofiski rezignēts. Meklē vidusceļu. Arī vilšanās sievietē Šo Miervaldi neizsit no sliedēm.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Miervalds Ārvaldis Visvaldis Ritvaldis Tālivaldis Gunvaldis

Marts

03 . marts


Cilvēks ar brāzmainu un strāvainu raksturu. Neiecietīgs un straujš. Tīri metafiziskas sāpes viņu pārņem, ja rodas sarežģījumi darbā vai sadzīvē. Gandrīz vai pilnībā piekrīt Poruka domai, ka visa pasaule ir tikai viena liela asara. Martam gan laimējas attiecībās ar sievietēm. Jo viņš meklē saskarsmi ar pašām gudrākajām un izveicīgākajām.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Zigmārs Digmārs Ilgmārs Vilmārs Marģers Sīmanis

Mintauts

16 . aprīlis


Smagnējs, gruntīgs, pamatīgs, neķer to, ko nevar noķert. Visu dzīvi pavada, it kā bilžu grāmatu Šķirstot.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Zintauts Gintauts Vitauts Vijtauts Vītauts

Marģers

21 . aprīlisLīdzīgi vārdi

Margots Margo Marģeris Marģis Margonis

Manfreds

11 . maijs


Cik grūti ar Šādu vārdu dzīvot ekonomiski spiedīgajā atmosfērā! Vai Manfredā būs Šī alkainā mīlas un sāpju atblāzma? Vai tikai viņam tāpat kā visiem nebūs jāskaita graši no algas līdz algai?

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Manfrēds Alfrēds Reds Alfreds Freds

Maksis

29 . maijs


Neuzminams, jo labprāt uzliek ciniķa masku, lai neizrādītu viegli ievainojamo dabu. Grib iesakņoties vidē, kura reizēm viņu pārprot. Tāpēc konflikti ir neizbēgami. Taču izeju no strupceļa rod drudžainas enerģijas pārplūdē. Maksim augsti attīstīts prāts.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Maksims Maksimilians Maksimiliāns Maksimiljans Makss Laimnesis

Maksims

29 . maijs


Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Maksis Maksimilians Maksimiliāns Maksimiljans Sīmanis Simeons

Margots

05 . jūnijs


No otra gala lasot Šo vārdu, iznāk "sto gram". īstenībā viņš ir lietišķs un attiecībās necieš pretimrunāšanu.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Margo Argots Margonis Margons Zigmārs Digmārs

Mairis

11 . jūnijs


Sirds viņam atvērta jūtām, greizsirdībai, bailēm, mīlestībai.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Dairis Vairis Airiks Airis Mairolds Āris

Madis

18 . jūnijs


Grib būt bruņinieks, taču dzīvo vidē, kas Šo īpašību nepieprasa. Mēdz ieslīgt rāmā pieticības gultnē.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Arkādijs Madars Vladislavs Vladimirs Radions Miervaldis

Monvīds

21 . jūnijsLīdzīgi vārdi

Monvids Gotfrīds Zigfrīds Arvīds Valfrīds Leonīds

Malvis

27 . jūnijs


Apmierinātība robežojas ar slimīgu aprobežotību, kaut arī vīrietiskais Šarms glābj Malvi no pilnīgas iekonservēšanās.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Alvils Balvis Salvis Alvis Kalvis Ivis

Mareks

30 . jūnijs


Izceļas ar bailēm, ka viņu neievēros, tāpēc bieži ir nemierīgs, tirdīts. Bezcerīguma noskaņa ir pretrunā ar vārda skarbo skanīgumu. Taču Mareks ir arī neparasts un dedzīgs bruņinieks. Un līdz uzvarošas vīrišķības iemiesojumam viņam ir jāiet gars ceļš.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Nareks Zigmārs Digmārs Marts Ilgmārs Vilmārs

Meldris

21 . jūlijs


Alkst labklājības un omulības, nedomājot, kā to visu sasniegt.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Spodris Indris Smuidris Adrians Sandris Dzidris

Madars

07 . augusts


Ai, kā viņš alkst dzīves saldā rauša! Alkst komforta. Draudzējas ar izdevīgiem partneriem. Ir mērķtiecīgs, materiālās intereses viņam ir pirmajā vietā. Cenšas paspīdēt sabiedrībā ar eleganci.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Zigmārs Digmārs Kaspars Aivars Indars Ivars

Maigonis

06 . septembris


Nicina izšķērdību, kaut jaunībā grašus nav skaitījis. Nesatricināmi mierīgs un omulīgs, tāpēc nerodas konflikti. Gļēvs, netur vārdu, grib iespiesties augstākajās aprindās, cieš sakāvi mīlestības frontē.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Zaigonis Maigons Daigonis Aldonis Ziedonis Broņislavs

Magnuss

06 . septembris


Izklaidīgs, draiskulīgs kā īsta gumijas bumba. Ar drosmi panāk vairāk nekā ar prātu. Paļaujas uz gadījumu, un tas Magnusu glābj. Sievietēm patīk Magnusa sapņainā kvēle.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Magnus Linus Linuss Janušs

Mariuss

06 . septembris


Prot sevi iegrožot, māk otru iemīlināt sevī, nomāktības brīžos izraisa sievietēs kaisli. Ir drudžaini satraukts, ja kāds viņu grib izkonkurēt.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Dariuss Dariušs Zigmārs Digmārs Marts Ilgmārs

Muntis

19 . septembris


Sabiedrības aplolots, taču būtībā vēss un aukstasinīgs.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Guntis Zigmunts Edmunts Zintis Gatis Raitis

Modris

21 . septembris


Pirmais tips. Savu rītdienu, uzskatus un enerģiju iegulda sevī. Lepojas ar māku visur iejaukties. Nedomā doties pasaulē zilo putnu meklēt, un nenogurdināms veikalnieks viņā sadzīvo ar smalku estētu. Savas sapņu pilis neceļ uz smiltīm. Zina naudas smaržu un tiecas pēc tās. Pacilātā omā jož caur dzīvi. Otrais tips (ap 9%). Šis Modris ir panaivs sapņotājs, kas pārāk bieži ieskatās vīna glāzē.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Spodris Rodrigo Modriņš Āris Austris Krišs

Miervalda

03 . janvāris


Iztēle viņai ir spēcīgāka par prātu. Tāpēc jaizdzīvo Maldu Mildas sapņojums.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Valda Ārvalda Arvalda Arvaldina Visvalda

Malda

13 . februāris


Nepacietīga un tāpēc steidzas, drāžas garām kam svarīgam. Nenovērtē pretinieka artilēriju. Tāpēc viņai jāsaglabā vēss prāts, lai panāktu nokavēto. Pozitīvais: Malda seko savai pārliecībai un riskē, jo ir būtne ar raksturu.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Miervalda Aldona Amalda Imalda Valda Smaida

Melita

13 . februāris


Allaž labā omā, dzīvo sev un citiem par prieku. Mīl sabiedrību un atzīst jūtu uzliesmojumus. Tikai nebūt vienaldzīgai - tāda ir Melitas devīze! Ir praktiska, nenogurdināma un izaicina partnerus uz spēli.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Aelita Melisa Elita Amēlija Melitina Solvita

Mētra

26 . februārisLīdzīgi vārdi

Meta Petronela Petronele Petronelija Petronella Strauta

Marga

08 . marts


Noteikta, prot valdīt, ir ideju pārņemta. Ar diezgan despotisku raksturu. Talantīga un spītīga, prot kliedēt aizspriedumus. Nekad nelokās un fanātiski tic labā uzvarai.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Annemarija Dagmāra Margita Tamāra Māra Smaida

Margita

08 . marts


Smalkjūtība viņā apvienota ar diplomātiju. Redz dzīvi tādu, kāda tā ir. Nebaidās ielaisties kompromisā. Klusi veic visgrūtākos uzdevumus.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Argita Margieta Marģieta Mārģieta Brigita Annemarija

Matilde

14 . marts


Izcili kārtīga un izdarīga, māk visus izrīkot, savākt kopā un apvienot. Sirds siltums un godīgums - tās Matildei ir tipiskas ipašības. Takts un smalkums priecē katru, kam iznāk dzīvē tikties ar Matildi.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Matilda Ildze Amilda Milda Cilda Hilda

Made

20 . marts


Daudz strādā, smaids ir tās labākais ierocis. Madei patīk pats darbošanās process, un viņa grib, lai ir pienācīgs novērtējums. Pieder pie vidusmēra teorijas atzinējiem - neko nevajag pārspīlēt.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Smaida Laima Malda Ariadne Adriāna Adrija

Mirdza

23 . marts


Viņai raksturīga ļoti augsta inteliģence, talants, kaislība, kas pamostas, sāk elpot - un Šis tveicīgais klusums atgādina vēju caurstrāvotus klajus. Mirdzai nepiemīt īslaicīgas aizraušanās. Viņu vada nojausma. Patīk viss, kas ir labs. Augstas prasības pret vīriešiem, augstu vērtē lepnumu un paļaujas uz saviem spēkiem. Mirdza tiek pāri bezdibeņiem (jo sevišķi mīlestības) ar nevainojamu rotaļīgumu. Viņa nedusmojas ilgi, toties pāridarījumus atceras.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Virdžīnija Elmīra Mirta Mirga Džasmina Džasmīna

Māra

25 . martsLīdzīgi vārdi

Arnita Smaida Pārsla Dārta Laima Karlīna

Mārīte

25 . martsLīdzīgi vārdi

Annemarija Dagmāra Marga Margita Tamāra Māra

Marita

25 . marts


Gluži negaidot Maritas dzīvē ienāk brīnums, un tad Marita ir pārsteigta par pasaules jaukumu. Ir laba ģimenes sakņu sargātāja

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Annemarija Mārīte Arita Margarita Marija Solvita

Mare

25 . marts


Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Arnita Smaida Pārsla Dārta Laima Karlīna

Mirta

20 . aprīlis


Viņai vienmēr tāda sajūta, it kā kaut kas tiek slēpts. Tāpēc aizdomīgums ir viens no Mirtas pavadoņiem. Dīvainā pacilātībā viņa dzīvo mūžu, nerūpējoties par praktisko lietu pasauli.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Elmīra Mirdza Mirga Virta Almīra Miervalda

Maija

10 . maijs


Pirmais tips. Maiga, liriska, izdarīga un varbūt pat kautra, ne vienmēr prot panākt vēlamo. Otrais tips. Talantīga un mākslā veido jaunu virzienu. Ir afektēta. Izsmalcināta. Dvēseles piruetes ir galvenais vadmotīvs. Saturs un forma, vīzija un fantāzijas, prasme ielīst iekšā pašā cilvēkā - tas ir dievu svaidīts talants, kas piemīt Maijai. Trešais tips. Gandrīz vai skopa kā gnīda, īsts īdzības paraugs. Nevar un nevar sagaidīt brīdi, kad viņu apjūsmos; negudra arī laulībā, jo mūžīgi rājas, koriģē un stumda otru. Dienās, kad spīd saule, viņai gribas lietavas, bet lietainā laikā Maija īdzīgi pukst - kāpēc nav svelmes? Ceturtais tips. Šai Maijai raksturīgs ass prāts kopā ar dziļi valdītu kaisli.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Smaida Aija Paija Mairita Maira Solvija

Milda

11 . maijs


Sirsnīga, inteliģenta, erudīta. Vienmēr iedziļinās cilvēkos. Un, ja arī kādā no Mildām pārsvarā ir egoisms, to izpērk viņas izcilais talants un neatkārtojamība.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Ildze Matilde Amilda Emīlija Ludmila Miervalda

Marlēna

24 . maijsLīdzīgi vārdi

Arlēna Marlena Karmena Irēna Žermēna Magdalēna

Mairita

01 . jūnijs


Loģiski domājoša sieviete. Māk kombinēt, analizēt, veidot. Visu labi pamana un ielāgo. Dvēselē viņai skumst it kā ugunskurs. Tāpēc arī zināma trauksmes izjūta Mairitu nepamet pat brieduma gados.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Airita Dairita Airīte Mairīta Mairīte Smaida

Mundra

08 . jūnijs


Nemaz tik žiperīga nav! Labprāt mīl palaiskoties. Sapņu prinča gaidīšanu uzskata dzīvē par vissvarīgāko. Tikai jautrība vedina Mundru izrauties no ierastības

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Zigmunda Munda Mundrīte Normunda Gundra Spodra

Malva

10 . jūnijs


Atgādina «smiņķi», kas nobrūk no ādas jau pie mazākā pieskāriena. Grib paveikt nepaveicamo - otrā cilvēkā iepotēt savus uzskatus, taču konflikti vien rodas. Kaut gan Malva ir skaista, tomēr viņa nes sevī arī postīšanas tieksmi. Ja satiek spēcīgu vīrieti, attiecībās var būt burvīga harmonija.

Vārds iekļauts:

standarta kalendārā

Reģistrēti:


Līdzīgi vārdi

Malda Amalda Imalda Malvīne Amālija Solvita